Kebahagiaan Itu Ada Dalam Diri Tetapi Jarang Orang Yang Dapat Menemukannya

Kukatakan kepada hatiku
Bahwa kesusahan datang menerpamu, bergembiralah
Karena kebanyakan hal yang menakutkan itu
Taidak ada kenyataannya

Seorang manusia tidak mungkin dapat meraih kebahagiaan, kecuali dari dalam dirinya sendiri, dan tiada lain baginya kecuali hanya mencari petunjuk jalan yang paling utama untuk sampai padanya. Jalan ini menuntunnya agar bersikap jujur, berani, menyukai pekerjaan dan orang lain, menghiasi diri dengan sifat tolong menolong, dan menjauhi sifat egoisme sesaat,Keep reading…. dan sebelum segala sesuatunya terjadi, hendaknya ia memiliki perasaan yang hidup lagi peka. Sebab kebahagiaan itu bukanlah dongeng, melainkan kenyataan yang jelas dan dapat dinikmati oleh banyak orang.

Kita dapat menikmati kebahagiaan bila mau memetik faedah dari berbagai eksperimen kita dan kita menjadikan pengalaman yang telah kita peroleh dari kehidupan ini sebagai sarana pembantu kita untuk meraihnya. Apabila kita telah dapat memahami arti kehidupan ini, kita akan mampu mengeksploitasi banyak hal yang berguna dari dalam jati diri kita dan kita dapat membebaskan diri dari berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan fisik dan kejiawaan kita dengan berbekal pengetahuan, potensi, dan kesabaran. Kita dapat menghayati kehidupan kita yang telah dianugerahkan oleh Allah ini dengan sikap tidak ingkar, tidak membangkang dan tidak pula menyengsarakan diri.

Pencerahan
Tiada musuh utama
Yang lebih membahayakan bagi kecantikan wanita
Selain kecemasan yang berakibat

Mendekatkannya pada ketuaan

(Sumber: Jadilah wanita paling bahagia)